Семинар SMART Participation в Кипър, 25 – 30 ноември 2019 год.

Семинарът цели да засили интересът и участието на младите хора в гражданското общество.

Място: Кипър

Период на провеждане: 25 – 30 ноември 2019 год.

Организатор: Youth Board of Cyprus

Цели на проекта:

  • Запознаване с програмите SMART, Key Action 3 и Erasmus+
  • Подобряване на тези програми
  • Обмяна на добри практики, концепции и дейности
  • Създаване на международна мрежа

Профил на участниците:

  • навършени 18 год.
  • взели участие или са запознати с SMART програмата.
  • младежки лидери, работници, обучители
  • политици, представляващи младежи или имащи интерес към младежката сфера

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите по настаняване и храна се поемат от организатора. За информация относно транспортните разходи трябва да се обърнете към Националната агенция по порограма Erasmus+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2019 год.

  За контакт: srousou@onek.org.cyсеминар

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посочения организатор.