Стаж в отдел „Международна търговия“ на Британското посолство, София

Основните задължения на стажанта са извършване на мониторинги, организиране на събития, подпомагане на екипа от отдел „Международна търговия“.

Място: София, България

период на провеждане  Период на провеждане: 6 месеца/36 часа седмично (начална дата – 10. октомври 2019г)

Работодател: Британско посолство в България

Основни задължения и отговорности:

  • Проучва и публикува възможности за износ на онлайн платформата и подкрепя британските компании във връзка с тези възможности (40%);
  • Събира информация и изготвя писмени доклади по ключови сектори; наблюдава предстоящите тръжни процедури и изготвя доклади (20%);
  • Поддържа членовете на екипа на ДИТ при организирането на събития, включително подготовка на покани, последващи действия, изготвяне на списъци и други дейности (30%);
  • Текущи работни ангажименти (10%).

Изисквания към кандидатите:

  • Настоящи студенти в последна година за придобиване на бакалаварска степен, наскоро дипломирани или завършили;
  • Отлично владеене на български и английски език;
  • Аналитични умения;
  • Компютърна и езикова грамотност;
  • Комуникативност и работа в екип и други.

Повече информация може да намерите тук.

Месечно възнаграждение: 560 лева + 50 лева за крата за градски транспорт

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 18 септември 2019 г.

  За контакт: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk

Източник: Британско посолство в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стажантската програма. За повече информация се обърнете към посочения работодател.