Комисия Фулбрайт: Конкурс за стипендии „OPPORTUNITY FUNDS-BULGARIA 2020“

За пета поредна година Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5,000

Организатор: Комисия ”Фулбрайт”

Цели на проекта:

Основната цел на програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

 Изисквания към кандидатите:

  • Да са редовни ученици в 11 клас в средно образователно училище
  • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
  • Участие във виртуалната консултантска програма “Висше образование в САЩ”
  • Свободно владеене на английски език
  • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
  • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ (средно месечен семеен доход до 2500 лв.)

Повече информация може да намерите тук.

 

Учениците кандидатстват за стипендиите “Opportunity Funds – Bulgaria” чрез апликационна форма, която получават от консултанта за висше образование в САЩ Снежана Тенева: steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com.

Формулярът за кандидатстване се попълва и изпраща по имейл заедно с всички изисквани документи:

  • Академични справки за 9 и 10 клас
  • Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през 2019 г. /от 1 януари до 30 ноември/ или документ за статут на безработни/пенсионери
  • Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището (платени ток, вода, парно, наем, ипотека)

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 януари 2020 г.

   За контакт:steneva@fulbright.bg

Източник: Комисия „Фулбрайт“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса за стипендии. За повече информация се обърнете към посочения организатор.