Конференция на тема “Проучване на компетенциите на младежките работници в дигиталното пространство“ във Виена, Австрия, 24 – 27 февруари 2020 г.

Конференцията ще проучи ролята на дигиталното пространство в работата на младежките работници.

Място: Виена, Австрия

период на провеждане  Период на провеждане: 24 – 27 февруари 2020 г.

Организатор: IZ – Verein zur Förderung von Vielfalt

Цели на проекта:

  • Преглед на текущото развитие на дигиталното пространство и  настоящите рамки за компетенции за младежките работници
  • Затвърждаване на ролята и идентичността на младежкия работник в дигиталната ера
  • Интеграция на дигиталните компетенции в съществуващите рамки за младежките работници

Профил на участниците:

  • младежки работници, обучители, лидери
  • владеещи английски език на работно ниво

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 27 ноември 2019 г.

  За контакт: marco.frimberger@iz.or.at

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конференцията. За повече информация се обърнете към посочения контакт.