Младежки обмен „Ready for the next age“ в Балан, Румъния, 12 – 20 декември 2019г.

Connected for Future набира участници за младежкия обмен „Ready for the next age“, чиято тема е здравословния начин на живот и последиците от решенията, които младите взимат днес в дългосрочен план.

Място: Балан, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 20 декември 2019г.

Изпращаща организация: Connected For Future

Цели на проекта:

  • обмен на ценен опит и добри практики между младежите от различни страни;
  • работа в междукултурна среда и създаване на полезна мрежа от контакти;
  • да насърчи младите да пренесат наученото в своите организации след приключването на проекта;

Профил на участниците:

  • 5 участници на възраст между 18 и 28 години;
  • владеещи английски език на работно ниво;
  • младежки работници/ментори/ доброволци/обучители, представители на НПО и др.;
  • мотивирани да работят за постигане целите на проекта;
  • готови да пренесат наученото в своята организация/общност;

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Транспортните разходи на всеки участник се възстановяват до 275 евро;

Участниците трябва да запратят единствено такса за участие в проекта на стойност 60 лв.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2019 г.

  За контакт: connectedforfuture@gmail.com

Източник: Connected For Future

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.