Младежки обмен „Social Inclusion for Better Future“ в Банско, България, 20 ноември – 2 декември 2019 г.

„Social Inclusion for Better Future“ се състои в насърчаване уважението към културното разнообразие, както и европейската интеграция между участниците.

Място: Банско, България

период на провеждане  Период на провеждане: 20 ноември – 2 декември 2019 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • Насърчаване чувството на принадлежност и идентичност
  • Създаване чувство на толерантност сред младежта
  • Развитие на общи ценности в международна среда

Профил на участниците:

  • 5 участници на възраст над 18 години, които владеят английски език
  • Бежанци и младежи с икономически и социални затруднения
  • Интерес към темата за расизъм и дискриминация, както и към учене чрез игри

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35€ евро.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Транспортните разходи се покриват до 20€ евро на участник.

Място на тръгване: задължително мястото на заминаване на участниците трябва да е от България и на връщане също до България.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 1 ноември 2019 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.