Национален ученически фестивал „Намереното поколение“ в НДК, 24 – 26 януари 2020 г.

място на провеждане Място: НДК, София

период на провеждане  Период на провеждане: 24 – 26 януари 2020 г.

Организатор: Апетит за образование  чрез практика

Фестивалът ще има научно практическа насоченост с отворени лекции дискусии обмен на опит полезни практики създаване на нови контакти и много експерименти и демострации

Цел на изложението

Национален училищен фестивал „Намереното поколение“ ще се състои от 3 модула:

  • Практически модул
  • Дискусионен/ лекционен модул
  • Кръгла маса обмяна на опит и идеи свързани с образованието

С този фестивал „Апетит за образование чрез практика“ съвместно с МОН дава шанс за едно по-широко обсъждане сред професионалистите, в това число и преподаватели, лектори, професори, ръководителите на олимпийските отбори, представители на различни сдружения и образователни инициативи, чуждестранни професори, учители от цялата страна, за да успеят заедно да покажат, че образованието в България е на едно високо ниво, давайки гласност на тези, които с иновативни подходи личен пример и силно желание са постигнали значими за България резултати в сферата на образованието

Практически модул

Първият предвиден модул за фестивала е практическият – практически уроци и нагледно демонстриране на дейността чрез работилници експериментални лаборатории занимални открити уроци които онагледяват по най добрия начин практики които са различни и уникална за съответните.

Той предоставя и реална възможност на присъстващите учители и ученици да се учат директно от професионалистите да обогатят своите познания в определени области и да доразвият вече придобитите си знания и умения с помощта на едни от най изявените и доказани учени в България.

Лекционен/ Дискусионен модул

Вторият присъстващ модул – дискусионният, е насочен към учителите и обучителите под формата на лекционна част, чиято основна цел е повишаване квалификацията и интегрирането на доказани работещи методи в преподаването, които да подпомогнат уменията компетенциите на участниците, да стимулират повече успехи на учениците, както и да предразположат създаването на благоприятна среда, в която младите таланти да бъдат забелязани вдъхновени от науката и мотивирани към развитие в професионален и личен план. По този начин фестивалът предизвиква не само научно практическата насоченост на участниците, но и дава възможност за отворени лекции дискусии обмен на опит полезни практики и контакти. Част от гост лектори ще бъдат видни учени и преподаватели като Теодосий Теодосиев, Никола Каравасилев, проф. Албена Георгиева, представители от бизнес сферата и трудовия пазар като г-н Георги Първанов и още много интересни имена от науката и бизнеса.

Кръгла маса обмяна на опит и идеи свързани с образованието

В последния ден от събитието, екипът на „Апетит за образование чрез практика“ добави и трети модул за национално обсъждане на настоящите иновации в образованието под формата на дискусионен панел, ръководен от модератор и протоколчик.

Всяко едно предложение,методика, идея или подход, ще бъдат документирани, а след това и споделени с останалите. Участието е отворено за всички учители, обучители, практици, изследователи, учени.

Бъди доброволец на фестивала като се запишеш до 19 декември 2019 г. тук.

Повече информация може да намерите тук.

 За контакт: apebulgaria@outlook.com