Обменна програма за ученици Кенеди Лугар (YES) в САЩ за учебната 2020/2021 година

Програмата е насочена към ученици от 9 и 10 клас и се финансира от държавния департамент на САЩ.

място на провеждане Място: САЩ

период на провеждане  Период на провеждане: учебната 2020/2021 година

Организатори : YES Bulgaria и American Councils for International Education Bulgaria

Обменната програма за ученици Кенеди Лугар (YES) е основана от Американския конгрес през октомври 2002 като отговор на събитията от 11 септември 2001. Програмата предоставя стипендии на гимназисти от страни със значим процент мюсюлманско население, които да прекарат една академична година в САЩ. Учениците живеят в приемно семейство, посещават средно училище и се ангажират с дейности, чрез които научават повече за Американското общество и неговите ценности. Същевременно те са и посланици на собствената си култура, споделяйки българския език и традиции сред американската общност.

Програмата се реализира в България от 2009 година и досега 75 ученика са преминали успешно през нея. В момента 20 ученика учат и живеят в различни американски щати, а още 20 стипендии ще бъдат раздадени в рамките на тазгодишното издание.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
– Да са родени между 01 януари 2003 и 15 юли 2005
– Да са ученици в 9 или 10 клас на средно училище през есента на 2019
– Да имат добър или по-висок успех
– Да са изучавали английски език и демонстрират доброто му владеене
– Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза
– Да могат да получат международен паспорт

Ученици с увреждания

Програмата предоставя възможност на ученици с увреждания също да подадат своите кандидатури. За тях критериите за кандидастване са малко по-разширени, като могат да участват ученици, записани в среден курс на образование през есента на 2019 и родени между 15 февруари 2002 и 15 юли 2005. За участниците с увреждания са предвидени адаптирани тестове, както и допълнителни семинари свързани със специфичните им нужди в рамките на програмата.

Какво осигурява стипендията?

Стипендията YES покрива всички разходи, свързани с транспорта до и от САЩ, настаняването в приемно семейство и обучението в американско средно държавно училище, също така медицинска застраховка, месечна издръжка за основни разходи, както и участие в семинари по програмата. Не се покриват разходи за издаване на международен паспорт, разходи за свръхбагаж, за комуникации, за медицински състояния, възникнали преди старта на програмата, както и за зъболекарска грижа, други лични разходи извън месечната издръжка.

Повече информация и контакти

Програма YES се администрира от Американски съвет за международно образование – клон България. За повече информация посетете сайта на организацията (http://ac-see.org/new/yesbulgaria/) или се свържете с нейни представители на електронен адрес sofia@americancouncilssee.org или телефони 0877 333 013 или 0879930228.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма Кандидатстването за програмата е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронно апликационна форма.

Комисия по подбор ще разгледа получените кандидатури и ще селектира полуфиналистите през ноември 2019. Те ще преминат през допълнително интервю и тест за владеене на английски език, ще трябва да напишат есе и да попълнят по-дълга форма за кандидатстване през декември. Един ученик може да подаде само една електронна кандидатура и да участва само в едно интервю.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г.

Източник: YES Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обменa. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.