Обучение „P.E.A.C.E.“ в Орвието, Италия, 11 – 19 ноември 2019 год.

Проектът има за цел да повиши осведомеността сред младите хора за различни форми на популизъм, пропаганда, расизъм и ксенофобия.

Място: Орвието, Италия

Период на провеждане: 11 – 19 ноември 2019 год.

Изпращаща организация: CVS България

Цели на проекта:

  • развиване на обща основа на знанията за популизма и расизма
  • идентифициране на различните форми на популизъм и пропаганда
  • разработване на инструменти и методи за прилагане антирасистки подходи и поведение
  • споделяне на добри практики за насърчаване на антирасистки подходи и действия

Профил на участниците:

  • навършени 18 год.
  • с добър английски език
  • с интерес по темата за расизъм и популизъм
  • младежки работници

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за храна и настаняване са поети от организатора. Транспортните разходи са покрити св размер до 275€.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на trainings@cvs-bg.org.

Краен срок за кандидатстване: 10 ноември 2019 год.

  За контакт: trainings@cvs-bg.org

Източник: CVS България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.