Обучение “TicTac“, 17-23 февруари 2020г., Италия

Обучението „TicTac“ е предназначено за доброволци и младежки лидери, които искат да надграждат уменията си в мултикултурна среда и след това да прилигат наученото в своите стратегии за развитие

Място: Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 17- 23 февруари 2020 г.

Организатор: Agenzia Nazionale Per I Giovani (National Agency) 

Цели на проекта:

  • Да популялизира Еразъм+ програмите като средство за разитие на младежки организации
  • Да представи първите стъпки и възмжностите в разработката на международни младежки обмени
  • Да стимулира партньорствата между младите активни граждани на Европейския съюз
  • Да развие компетенциите на участниците за създаване на качествени проекти както в рамките на програмата „Младежта в действие“, така и извън нея.

 Обучението е предназначено за младежки лидери и работници, които:

  • Имат навършени 18 гоодини
  • Могат да използват английски език като основно средство за професионална комуникация
  • Взимали са участие и в други международни обмени (не е задължително да са били по програма „Младежи в действие“)
  • Имат подкрепата на организация, която да им помогне в развитието на проекти
  • Имат изявани лидерски качества и постоянна мотивация за персонално и професионално израстване

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 1 декември 2019 г.
Обявяване на избраните участници: 10 декември 2019 г.

  За контакт:

Blanka Thees

E-Mail: blanka@salto-youth.net

Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкoто обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.