Българският фонд за жените набира участници в програми за обществено развитие

Водещата цел на програмата е да популяризира и подпомогне неформалното включване и обединение на гражданите в разрешаването на обществени проблеми, останали встрани от държавната подкрепа.

Място: Населено място близо до град София

период на провеждане  Период на провеждане: 23 – 26 януари 2020г. (точните дати ще бъдат допълнително потвърдени с участниците).

Организатор:  Български фонд за жените

Цели на проекта:

В двудневен семинар ще бъдат представени оговори на въпросите:

  • как да се обединим около обществено значими каузи
  • как да превърнем гражданската енергия в конкретни действия
  • как да популяризираме идеите си сред съмишленици успешно
  • как и къде да търсим партньори и допирни точки

 Изисквания към кандидатите:

  • Да са на възраст над 16 години
  • Да имат формална или неформална принадлежност към обществена група
  • Да имат силно изразена инициативност и групова отговорност

 Присъствието е задължително през цялото време на семинара.

Повече информация може да намерите тук

Участниците ще получат  стипендии от БФЖ в размер от 1000 до 2000 лева, за развитие на собствени инициативи.

Всички разходи за транспорт, настаняване и храна по време на семинара се поемат от Български фонд за жените.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 15 декември 2019 г.

За контакт: Български фонд за жените

Източник:  Българска фестивална асоциация

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.