Доброволчески проект “Circus Lollyop“ в Люен, Швейцария, март-август 2020 г.

Ес Си Ай Швейцария набират ЕКС доброволец за проект с продължителност 6 месеца.

Място: Люен, Швейцария

период на провеждане  Период на провеждане: март-август 2020 г.

Организатор: Ес Си Ай Швейцария

Цели на проекта:

Циркът Лолиоп в Люен е пътуващ цирк, който работи с деца и младежи и цели да окуражи младежта в развитието на своя собствена култура и самосъзнание.

Задачите в цирка варират от поставяне на палатка до забавление на деца и помощ с други циркови дейности.

Изисквания към кандидата:

  • Да обича да работи с деца и младежи
  • Тази година се търси участник от мъжки пол за помощ при поставяне на палатката
  • Добри артистични, музикални и театрални умения ще бъдат взети под внимание

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо за конкретния проект на английски език, за който кандидатствате, до Наталия на longterm@cvs-bg.org

Краен срок за кандидатстване: 14 ноември 2019 г.

  За контакт: longterm@cvs-bg.org

Източник: CVS – Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческия проект. За повече информация се обърнете към посочения контакт.