Инициатива “DiscoverEU“, 2020 г.

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, която ти дава възможност да откриеш Европа чрез учебни преживявания.

период на провеждане  Период на провеждане: 1-30 дни в периода Април – Октомври 2020 г.

Организатор: Европейски съюз

Цели на проекта:

Ще можеш да:

  • изследваш многообразието на Европа
  • научиш повече за европейското наследство и история
  • се запознаеш с хора от целия континент
  • развиеш жизнени умения като независимост, увереност и откритост към други култури

Изисквания към кандидатите:

  • Младежи родени в периода 1 януари – 31 декември 2001 г.
  • Участниците трябва да са граждани на една от държавите от Европейския съюз към момента на определянето на наградените
  • Участниците трябва да са попълнили правилно номера на своята лична карта или паспорт във формуляра за кандидатстване онлайн

Награден фонд:

Европейската комисия ще предостави на наградените младежи карти за пътуване в рамките на Европейския съюз между 1 април 2020 г. и 31 октомври 2020 г. за максимален срок от един месец. Наградените кандидати по правило пътуват с влак.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 ноември 2019 г.

   За контакт: 00 800 6 7 8 9 10 11 или +32 (0)2 299 96 96

Източник: Европейски младежки портал

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в състезанието. За повече информация се обърнете към посочения контакт.