Конкурс на тема: „Защо приятелството на работното място е част от успеха“

TELUS предизвикат всеки младеж, който умее да твори на чужд език.

Организатор:  TELUS International Bulgaria

  Формат и съдържание на есето:

 • Език (един от изброените):
  • Френски
  • Немски
  • Италиански
  • Испански
 • Обем – до 4 печатни страници
 • Формат –  А4
 • Шрифт –  Times New Roman
 • Размер на шрифта – 12

  Изисквания към кандидатите:

 • Възраст между 18 – 30 години
 • Владеене/изучаване на:  –  френски/немски/италиански/испански език
 • Интерес към чуждите езици и креативно мислене

Повече информация може да намерите тук

Награден фонд:

 • Първо място –  300 лева.
 • Второ място –  200 лева.
 • Трето място100 лева.

За да кандидатствате, изпратете творбата си на email: tib_contest@telusinternational.com, придружена от:

 • Три имена
 • Възраст
 • Адрес
 • Имейл
 • Телефон
 • Образование

 Краен срок за кандидатстване: 29 ноември 2019 г.

Обявяване на победителите: 5 декември 2019г
Награждане: 6 декември 2019г.

  За контакт: Email: social.recruitment@telusinternational.com

Източник: TELUS International Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация/контакт.