Младежко обучение “The Star of Europe“ в Прага, Чехия, 9-13 март 2020 г.

Обучението ще обърне внимание на начините по които младежите да се включват по-активно във всяка стъпка от своите собствени проекти за младежки обмен.

Място: Прага, Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 9-13 март 2020 г.

Организатор: Dům zahraniční spolupráce

Цели на проекта:

  • Разбиране на жизнения цикъл на проект за младежки обмен
  • Фокус върху участието и възможностите за учене на младежите
  • Окуражаване на партньорите за планиране и подготовка на проектите заедно

Профил на участниците: / Изисквания към кандидатите:

  • Младежки работници
  • Младежки лидери
  • Младежки обучители

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 12 януари 2020 г.

  За контакт: paavo.pyykkonen@oph.fi

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.