Онлайн курс за климатичните промени ClimAlt

Открийте причините и въздействията от изменението на климата и намерете вдъхновение в редица конкретни алтернативни решения

период на провеждане  Период на провеждане: 25 ноемри 2019 год – 25 февруари 2020 год

Организатор: За Земята

Описание на курса:

 • Обучението обхваща:
  – безплатен 32-часов онлайн курс, достъпен между 25 ноемри и 25 февруари
  – 1 тематичен уебинар, допълващ наученото в курса, който ще се проведе през март 2020
  – 10 часа видео уроци, викторини, материали за четене и по едно писмено упражнение за 3-те глави (Причини, Въздействия, Алтернативи).
 • Курсът ще бъде наличен на 4 езика: български, английски, италиански, хърватски.
 • Основните теми, които се разглеждат в лекциите, са:
  – Науката за изменението на климата
  – Потребление на енергия
  – Хранителната система и икономиката, базирана на изкопаеми горива като двигател на изменението на климата
  – Екологични и социално-икономически въздействия
  – Политически контекст и международни климатични споразумения
  – Климатична справедливост, Кръгова икономика, Нулеви отпадъци, Справедлив енергиен преход, Възможности за смекчаване и адаптиране на селското стопанство, в отговор на изменението на климата.

Профил на участниците:

 • са между 18 и 30 години
 • се интересуват от екологични и климатични теми (доказано с образователен, професионален и опит в еко-активизъм)
 •  владеят английски на ниво B1
 •  заявяват интерес и ангажираност за завършване на обучението
 • ангажираността с действия за климата и доброволческа дейност е плюс

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие:  Няма

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 ноември 2018 г.

   За контакт: r.slavkova@zazemiata.org

Източник: ClimAlt Project

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.