Стажант „Онлайн маркетинг и комуникации“ в София

ФРГИ стартира стажантска програма, чрез която предоставя възможност на млади хора да придобият опит в неправителствения сектор и по този начин да допринесат за подобряването на живота в общности от цялата страна.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 3 часа на ден в продължение на 2 месеца

Работодател: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Oтговорности:

  • Участие в създаване на комуникационен план;
  • Администриране на web-сайтове;
  • Създаване на съдържание – както зa web сайт, така и за публикации за социалните мрежи;
  • Участие при анализа на резултатите в различни социални мрежи и медии – Facebook, YouTube, Instagram и Twitter.

Изисквания към кандидатите:

  • Да имат желание да натрупат опит в създаването на съдържание за web;
  • Да имат мотивация и интерес за работа в гражданска организация;
  • Да имат отлични комуникативни умения и умения за писане;
  • Да умеят да работят в екип;
  • Да владеят отлично английски език;
  • Да имат много добра компютърна грамотност.

Стажът е неплатен, с минимална продължителност 2 месеца. Включено е въвеждащо обучение. След успешното приключване на стажа ще ти дадем сертификат за завършен стаж, при доказан интерес и добро представяне, и възможности за последваща работа с нас срещу заплащане.

  За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на електронен адрес: Konkurs@frgi.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 декември 2019 г.

   За контакт: Konkurs@frgi.bg

Източник: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.