Стипендиантска програма на УниКредит Булбанк

Програмата подпомага финансово студенти от икономически специалности в страната. Стипендията е в общ размер на 1600 лв.

Организатор: UniCredit Bulbank

Изисквания към кандидатите

В Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк могат да се включат български студенти, които:

 • Учат в 3-ти или 4-ти курс в икономически специалности (финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, счетоводство и подобни) в държавни университети, държавна поръчка, редовна форма на обучение;
 • Имат успех от предходна учебна година не по-малко от много добър 5;
 • Владеят английски език на минимум В1 ниво;
 • Биха искали да проведат стаж в УниКредит;
 • Не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.

УниКредит Булбанк предоставя възможност на студенти в неравностойно положение* да получат социална стипендия. Могат да кандидатстват български студенти, които:

 • Учат в 3-ти или 4-ти курс в икономически специалности (финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, счетоводство и подобни) в държавни университети, държавна поръчка, редовна форма на обучение;
 • Имат успех от предходна учебна година не по-малко от много добър 4.50;
 • Владеят английски език на минимум В1 ниво;
 • Биха искали да проведат стаж в УниКредит;
 • Отговарят на поне един от социалните критерии, които са посочени долу*;
 • Не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.

*Социални критерии: несемейни студенти без двама родители; студенти, с 50% или повече процента трайни увреждания; студенти с двама родители с 50% или повече процента трайни увреждания; студенти само с един родител, който е с 50% или повече процента трайни увреждания; студенти, отгледани в институция.

Програмата предвижда провеждане на платен двумесечен стаж в УниКредит Булбанк или някое от дъщерните дружества в България. Стажът може да се проведе при гъвкава ангажираност с еквивалентна обща продължителност. Втората част от стипендията се изплаща след приключване на стажа.

Стипендията е в размер на 200 лв. месечно за период от осем месеца на настоящата академична година. Сумата се изплаща на два пъти.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 ноември 2019 г.

 За контакт: Scholarship@UniCreditGroup.BG

Източник: UniCredit Bulbank

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на кампанията. За повече информация се обърнете към посочения организатор.