Обучение “Storify Yourself to Create Togetherness!” в Добринище, България, 1 – 9 юли 2021 г.

Дейностите по време на обучението са насочени към дълбоко личностно и професионално развитие, с цел промяна на базово личностно ниво за създаване на здрава основа за надграждане.

място на провеждане Място: Добринище, България

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 9 юли, 2021 г.

Организатор:  Сдружение ВИА СИВИК

Цели на обучението:

  • подпомагане на младежките работници да преоткрият себе си и мисията си, което ще ги направи по-мотивирани и успешни;

  • повишаване на знанията и уменията им за прилагане на иновативни комплексни методи и инструменти за личностно развитие на младежи в специфична ситуация и комуникиране на проблемите им;

  • създаване на среда за обмен на опит, добри практики в младежката работа, демонстриране на инструментариум и ефективни методи за личностно развитие, насочени към социално включване, кариерно развитие и превенция на маргинализирането;

  • насърчаване на междукултурното сътрудничество и работата в мрежа при търсене на решения за мотивиране и подкрепа на младежи от рисковите групи.

Профил на участниците:

  • активни младежки работници, младежки лидери, обучители, фасилитатори, ментори, доброволци;
  • с опит и участие в дейности и инициативи на граждански/младежки организации, познаване на младежките проблеми;
  • свободно владеене на английски език (поне ниво B2).

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: няма

За да кандидатствате, изпратете на имейл: viacivicbg@gmail.com (тема: Участие в Storify Yourself to Create Togetherness! – 1-9 July):

  • Актуално CV и ниво на владеене на английски (както и сертификат за език);
  • Кратко мотивационно писмо – не повече от половин страничка, в което да изразите защо желаете да се включите в обучението и с какво считате, че то ще ви е от полза (на английски език).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 юни 2021 г.

За контакт: viacivicbg@gmail.com

Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.