Семинар на тема управление на доброволчески проекти, Дряново, България на 15-21 юли 2021 г.

Семинарът ви дава възможност да обмените идеи с участници от 13 държави.

място на провеждане Място: Дряново, България

период на провеждане  Период на провеждане: 15-21 юли 2021 г.

Организатор: CVS-Bulgaria team

Относно събитието: На събитието ще участват 32 представители на организации от 13 държави – Австрия, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Италия, Северна Македония, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Турция и България. Семинарът е отворен и за кандидати от всички страни от ЕС, както и от Сърбия.

Профил на участниците:

 • мениджъри на проекти, координатори, супервайзъри и помощен персонал на доброволчески проекти (краткосрочни и дългосрочни такива);
 • на възраст над 18 години;
 • с желание да споделят идеи, знание и полезни съвети;
 • с желание да прилагат и разпространяват наученото след семинара;
 • разбират и свободно се изразяват на английски език;
 • се ангажират да просъстват през целия период на събитито.

Целите и темите на семинара са:

 • повишаване на осведомеността относно философията на доброволчеството и възможността за качествена и успешна реализация на доброволчески проекти;
 • предоставяне на основна информация за доброволческите проекти, основните документи, определящите права, отговорностите и ролите на основните заинтересовани страни;
 • задълбочаване на знанията за цялостния процес на управление на доброволчески проекти и придобиване на умения за ефективно структуриране на дейностите през целия цикъл на проекта – оценка на нуждите, подготовка, кандидатстване, изпълнение, оценка, последващи дейности, разпространение на резултатите;
 • насърчаване на използването на неформални методи на обучение и креативност при изпълнението на доброволчески проекти; споделяне на практически и полезни съвети от опит;
 • разработване на практически умения за управление и изпълнение на качествени доброволчески проекти с оглед на рисковете и променящата се реалност и предизвикателствата, пред които сме изправени;
 • споделяне на добри и не толкова добри практики при организацията на доброволчески проекти и истории, насочени към подобряване на качеството на бъдещите такива;
 • по-добро разбиране на Еразъм +: Програмите на младежта и Европейския корпус за солидарност, и възможностите за доброволчество, които те предлагат.

Повече информация може да намерите тук.

Пътните разходи ще бъдат възстановени след семинара в съответствие с процедурата за възстановяване, обяснена в подробната покана за участниците (за България тя е до 30 Евро). Храната и настаняването се покриват от проекта и ще бъде осигурена допълнителна застраховка.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2021 г.

За контакт: trainings@cvs-bg.org

Източник: Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.