Младежки обмен “Building Rainbows: Art as a Mediator of Peace”, Кипър, 11.09 – 19.09.2021 г.

Фондация “Учене за промяна” набира четирима участници и един лидер за младежки обмен в Кипър,  11 – 19.09.2021 г., финансиран по програма Еразъм +.

Място: Кипър

период на провеждане  Период на провеждане: 11 септември 2021 г. – 19 септември 2021 г.

Организация: Фондация “Учене за промяна”

„Building Rainbows“ е проект съчетаващ света на изкуствата и концепцията за образование за мир. Този подход ще предложи начини за изграждане на мостове за комуникация, както и за деконструиране на съществуването на ментални и географски граници.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да използва артистични практики, да подобри разбирането за горните концепции и да използва неформални методи като начин за развитие на лично ниво, както и да насърчи по-силни социални връзки и да инициира творчески диалог.

Профил на участниците и лидерите :

Участници:

  • Да са на възраст между 18-30 години.
  • Да се интересуват от темите за изкуството, образованието и мирът.
  • Да са мотивирани и да са отворени към процеса на колективно израстване чрез даване и получаване.
  • Поканата е отворена за всички, независимо от образователния, финансовия или социалния статус на участника.
  • Да обущуват свободно на английски език.

Лидери:

  • За ръководителите на групи няма възрастови ограничения.
  • Да обущуват свободно на английски език.

Повече информация може да намерите тук.

 Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

Краен срок за кандидатстване: 25 юли 2021 г.

За контакт: fabrikacy@gmail.com

Източник: Фондация “Учене за промяна”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.