Младежки обмен “Initiated – involved – integrated young”, Румъния, 8-14 август 2021 г.

“I am you peace global” търси 14 участници за младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +.

Място: Băbeni, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 8 – 19 август 2021 г. 

Организация: I AM You Peace

Цели на проекта :

  • Подобряване на практическите умения за 36 младежи, чрез участие в традиционни творчески дейности.
  • Подобряване на нивото на компетентности и ключови умения за 36 младежи чрез участие в дейности за неформално образование (психодрама, театър, жива библиотека).
  • Увеличаване на участието на 36 младежи чрез създаване на доброволчески център на асоциация ATDE.
  • Умножаване на въздействието на проекта чрез разпространение на информация и модел на добри практики за поне 30 НПО и държавни институции в Румъния, България и Турция.

Повече информация може да намерите тук.

По проекта се покриват разходите за настаняване, храна и транспорт до 180 евро на човек + 20 евро/човек за изпращата организация.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

Краен срок за кандидатстване: 23 юли 2021 г.

За контакт: iamyoupeace.globalorg@gmail.com

Източник: I AM You Peace

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.