Младежки обмен “Unity in Diversity” в Истанбул, Турция, 5-12 август 2021 г.

Бъдете част от разнообразието и покажете с какво изпъквате. Помогнете за подобряването на междукултурния диалог и интеграцията.

Място: Истанбул, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 5-12 август 2021 г.

Изпращаща организация: Български Младежки Форум

Посрещаща организация: İSOGEH

Цели на проекта:

 • Да се ​​разширят знанията на младежките работници в областта на междукултурната младежка работа;
 • Насърчаване на междукултурния диалог и сътрудничество;
 • Предоставяне на младите хора и младежките работници възможността да открият многообразието;
 • Подобряване качеството на проектите по Еразъм + чрез засилване на осведомеността на участниците за културното разнообразие;
 • Насърчаване на толерантността, равенството и солидарността между различните култури, националности, религии, етнически групи и др.
 • Откритие и опознаване на европейските ценности;
 • Споделяне и разпространяване на опита, свързан с междукултурното и неформалното образование;
 • Предоставяне на участниците конкретни идеи за мотивиране и ангажиране на младите хора как да интегрират толерантност и разбирателство в тяхната среда, както и на международно ниво чрез постигане на т.нар „умножаващ ефект“;
 • Предоставяне на участниците методологически инструменти, с които да насърчават младите от различни култури да участват в европейски младежки проекти.

 Профил на участниците:

 • 18+
 • с интерес към темата

  Повече информация може да намерите в инфо пакета.

  Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма(намира се в края на страницата)

 Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2021 г.

За контакт: Биляна Димитрова

Телефон за контакт: +359 886 40 24 23

Източник: Български Младежки Форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.