Младежки обмен “Youth 4 gender equality” в Гдиня, Полша, 17-24 август 2021 г.

Задълбочете познанията си, свързани с равенството между половете, като осъществявате проучвания, анализи и участвате образователни сесии по време на обмена.

Място: Гдиня, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 17-24 август 2021 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

 • Да повиши обществената информираност по въпросите на равенството между половете чрез информационна кампания, провеждана от участниците по време на младежкия обмен;
 • Да се ​​повиши осведомеността на младите хора за културните и исторически различия в живота на жените и мъжете през годините;
 • Изследване на идеологията на равенството – неговото правилно разбиране;
 • Информация за стереотипите, които са се развили и да се намерят рационални и здрави аргументи за преодоляването им.

Профил на участниците:

 • 18-29 години;
 • Отворени, смели и заинтересувани от темата на проекта;
 • Желаещи да научат и да сподели своя опит ;
 • Силно заинтересувани от повишаване на знанията за Еразъм + и управлението на младежки проекти; 
 • Готови за работа в смесена междукултурна учебна среда;
 • Умеят да общуват на английски и да участват в срещи.

Профил на лидера:

 • 21+ години;
 • човек с предишен опит в младежката работа и програма Еразъм +;
 • готов да участва и да улесни дейностите по проекта ;
 • предоставяне на подкрепа на участниците;
 • отговаря за кратка статия за всеки ден от младежкия обмен.

Всеки участник трябва да има активна европейска здравноосигурителна карта (задължително) или туристическа застраховка.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: административна такса от 35 евро, в случай че кандидатът е одобрен да участва в проекта.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 03 август 2021 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.