Български Фонд за Жените търси своя нов слоган!

Български фонд за жените обявява конкурс за нов слоган на организацията. Търси се уникално и изразително послание, което да предаде най-точно ценности, визия, мисия, дейности  и социално въздействие.

Организатор: Български Фонд за Жените

Български фонд за жените подкрепя и адресира нуждите на активистите, колективите и гражданските организации в България, работещи за правата на жените и за постигане на равнопоставеност на половете. Подпомагат тяхната общност финансово и чрез изграждане на капацитет, градят мостове между различни движения и създават пространства за дебат и обединение, за да могат да преодолеят структурните неравенства.

Тяхната визия е за свят на справедливостта и равнопоставеността, в който гласовете на момичетата и жените са чути, а изборите им са уважавани.

Тяхната мисия е да развиват женското движение в България и да популяризират филантропията за правата на жените като инструмент за постигане на социална промяна.

Тяхните ценности са солидарността, многообразието, грижата за себе си и другите, прозрачността, смелостта, отзивчивостта, прославянето и отбелязването на победите на жените и техните права.

Тон на комуникацията им: В тяхната вътрешна и външна комуникация използват тон и послания, които са: позитивни, овластяващи, подкрепящи, открити, въвличащи, а тонът им е уважителен към всички. Посланията им излъчват: солидарност, сила, кураж, отдаденост, грижа, като в същото време демонстрират: експертност, опит и увереност.

Български фонд за жените набира средства, които разпределя под формата на безвъзмездно финансиране за организации, колективи и активисти в рамките на различни свои програми и конкурси. По този начин, те достигат до хиляди момичета и жени в цялата страна.

БФЖ работи в четири основни направления:

 • набиране на средства;
 • предоставяне на финансова подкрепа на организации, колективи и активисти;
 • застъпничество;
 • повишаване на чувствителността на обществото по теми, свързани с (не)равнопоставеността на половете.

Фондът следва и своите тематични приоритети:

 • преодоляване на полово-базираното насилие;
 • политическо и икономическо овластяване на момичета и жени;
 • подкрепа и овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация и маргинализация;
 • повишаване на информираността на младите хора за преодоляване на половите стереотипи.

Само през 2020 г. предостави безвъзмездна финансова подкрепа в размер на 468 348 лв. Тя бе реализирана чрез 98 директни гранта към 55 организации и 18 активисти/ки колектива от 46 населени места в страната. 61% от подкрепените организации осъществяват дейността си извън столицата. 83% от НПО-тата, които подпомогнахме, се управляват от жени.

Екипът на Български фонд за жените се застъпва за правата и по-доброто бъдеще на всички жени, като отделят специално внимание на момичетата и жените в уязвима ситуация – от ромски произход, бежанки и мигрантки, от отдалечени населени места, ЛБТИ+, с увреждания, и други групи, чийто глас е по-малко представен и чут в обществото ни.

Друга тяхна роля е да правят застъпничество за подобряване на националните и местни политики за равнопоставеност на половете, за преодоляване на дискриминацията и изкореняване на насилието, основано на пола, и домашното насилие. Правият това като участват в работни групи и съвещателни органи към различни институции, подготвят становища и доклади, консултират взимащите решения.

Широко разпознати са и с техните комуникационни кампании, чрез които информират, повишават знанията, променят нагласите на обществото и набират средства. Сред техните най-успешни кампании са: „Заблуди в любовта“, „Вечните хитове на България“, „Моята съдба, моят избор“, Тест за шампиони#Новите Будител(к)иРано ми е! и много други.

Тяхната работа е свързана и с много активизъм ­­– организиране на шествия, протести, събития, срещи и обучения за развитие на женското движение в България, приобщаване на компании, артисти, политици и др.

Можете да видите повече за работата им и резултатите от нея в Годишния ни отчет за 2020 г.

Как да участваш?

 1. Развихри своето въображение и творчески умения за каузата всички момичета и жени в България да разполагат с равни възможности и права;
 2. Изпрати своето предложение за слоган в максимум от три до пет думи, като поясниш в кратък текст откъде идва идеята и мотивацията за него.
 3. Предложи ни английски превод на създадения от теб слоган.
 4. Изпрати своето предложение до 19 септември 2021 г., като попълниш следната форма за участие: https://forms.office.com/r/qXgdm1vuxK

Условие за участие:

 1. Конкурсът се провежда в периода от 12 август до 19 септември 2021 г.
 2. Авторът/ката на най-доброто предложение ще спечели парична награда в рамките на 600 лв. Класираните на второ и трето място ще получат възнаграждение съответно по 250 лв. и 150 лв.
 3. В случай на излъчени победители, слоганите ще се използват както следва: предложението, отличено с първа награда, ще бъде използвано за слоган на организацията. Класираните на второ и трето място послания ще бъдат използвани за рекламни послания в предстоящи кампании.
 4. Български фонд за жените запазва правото си да НЕ излъчи победители.
 5. Участието в конкурса се осъществява чрез изпращане на до три предложения за слоган от един участник/ участничка не по-късно от 24:00 часа на 19 септември г. Изпращането на предложение по указания начин ще се счита за изразено от участника съгласие, изпратеният от него слоган да бъде използван безсрочно за целите на организацията.
 6. Конкурсът приключва в 24:00 часа на 19 септември г. и резултатите ще бъдат обявени до три седмици след крайния срок на Facebook страницата и сайта на Български фонд за жените.
 7. Победител(к)ите ще бъдат известени и чрез имейл, като ще им бъде дадена възможност да получат наградите си в едномесечен срок от обявяване на резултатите.
 8. Личните данни на участниците в конкурса ще бъдат използвани само и единствено за администриране на конкурса и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награден фонд:

 •  Авторът/ката на най-оригиналното предложение, което описва най-точно работата ни, ще получи парична награда на стойност 600 лв.
 • Класираните на второ и трето място ще получат възнаграждение съответно от 250 лв. и 150 лв., като идеите ще бъдат използвани за рекламни послания в предстоящи кампании на фонда.

За да участвате в конкурса, попълнете апликационната форма. 

Краен срок за участие: 19 септември 2021 г.

За контакт: office@bgfundforwomen.org

Източник: Български Фонд за Жените

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.