Фотографски конкурс “Human-и-ти”

Събитието е част от отбелязването на 100-годишнината на Български младежки Червен кръст през 2021г.

Организатор:  Български младежки Червен кръст

Информация за конкурса: „HUMAN-и-ти” е фотографски конкурс, организиран от Български младежки Червен кръст, като съпътстващо събитие, което ще отбележи 100-годишнината на организацията. „HUMAN-и-ти” е предизвикателство, чиято идея е да открие онези вдъхновяващи човешки истории, за които винаги си заслужава да се говори – историите за доброто, което ни заобикаля, за хуманността, подкрепата и съпричастността, които оцеляват и се адаптират към дигиталния свят.

Условие за участие:

  • В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професионалисти,без ограничение във възрастта;
  • Портретна, студийна, концептуална, документална, арт, улична…приветстват се всички жанрове. Покажете ни измеренията на доброто и хуманността, с които се срещате често или които искате да разкажете, през вашата призма;
  • Снимките трябва да бъдат във файлов формат (jpeg, tiff, raw), годен за печат.При файлове над 10MB, използвайте приложения за трансфер (напримерWeТransfer)
  • В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии. Участниците са длъжни при поискване да предоставят на организаторите оригиналните не редактирани кадри;
  • Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. Организаторите на конкурса сизапазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на изискванията, нарушават етичните норми или действащото законодателство;
  • Във фотографиите, участващи в конкурса, не бива да присъстват имена,псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награден фонд: Победителят в „HUMAN-и-ти” ще получи награда на стойност 500 лева и възможност за безплатно обучение в академията по фотография BECA | Before Creating Academy, която подкрепя конкурса и развитието на младите фотографи у нас. Най-добрите творби, които журито ще селектира, ще бъдат показани в специална изложба, като част от събитията, които отбелязват 100-годишнината на БМЧК. Изложбата ще бъде изпратена и към Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец в Женева.

За да участвате, трябва да изпратите една своя авторска снимка, заглавие и кратко описание към нея. Към кадъра изпратете и двете имена на автора, имейл и телефон за връзка. Информацията следва да изпратите на ел. поща: youth.pr@redcross.bg. Творби, получени по други канали, няма да бъдат разглеждани от журито. Информацията служи само за да удостовери вашето участие и няма да бъде показвана публично.

Краен срок за участие: 20 септември 2021 г.

За контакт:

Телефон: +359 2 81 65 771

youth@redcross.bg

Източник: NGO.BG

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.