Конкурс за докторантски и студентски проекти “YES”

Конкурсът “Young and Energetic Scientists” (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес.

Организатор: Клуб млади таланти

Информация за конкурса: Конкурсът ще бъде част от Европейската нощ на учените 2021 г., която цели „да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“. Конкурсът подпомага проекти в изключително широк спектър от научни направления. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии.

Условие за участие:

 • да сте докторант или студент;
 • проектът ви да е в някоя от следните категории:
  Телекомуникационни технологии;
  Компютърни системи и мрежи;
  Програмиране и софтуер;
  Автоматика и мехатроника;
  Електроника и електротехника;
  Механика и машинни технологии;
  Нови материали и нанотехнологии;
  Биотехнологии и химия;
  Приложна физика;
  Технологии в хранително-вкусовата промишленост;
  Аграрни технологии;
  Енергоефективни системи и управление;
  Приложение на изкуствения интелект.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награден фонд:

Първа награда докторанти – 900 лв.
Втора награда докторанти – 400 лв.
Трета награда – 200 лв.
Първа награда студент – 500 лв.
Втора награда студент – 200 лв
Трета награда студент – 100 лв.

За да участвате в конкурса, попълнете апликационната форма.

Краен срок за предаване на проектите: 10 септември 2021 г.

За контакт: yes@cys.bg

Източник: Young and Energetic Scientists (YES)

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.