Mеждукултурен семинар за студенти с интерес към журналистиката „Media Incubator”, София, 02 – 07 октомври 2021 г.

Семинарът Media Incubator в България ще бъде фокусиран върху темата за антициганизма в аудиовизуалните медии – от появата им до днес. Той ще има теоретична и практическа част.

място на провеждане Място: Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1, София

период на провеждане  Период на провеждане: 02 – 07 октомври 2021 г.

Организатори: Гьоте-институт България, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ , ФЖМК към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Относно събитието: Обучението предоставя възможност на млади журналисти, студенти по журналистика и студенти от други социални и хуманитарни науки с интерес в областта на аудиовизуалните медии и в частност социалния репортаж, да се учат от утвърдени в сферата на киното и медиите имена. Обучителният семинар Media Incubator цели да инициира диалог между млади журналисти, студенти и всички, търсещи реализация в социалното и документално кино с утвърдени професионалисти в сферата, за да изследват заедно пътищата за насърчаване на положително отношение към малцинствата сред широката общественост.

Профил на участниците:

  • над 18 години;
  • студенти по хуманиратна или социална специалност;
  • с интерес в областта на аудиовизуалните медии и в частност социалния репортаж.

Цели на семинарът:

  • да провокира критичното мислене;
  • да обърне внимание на непрекъснатостта на антициганските конструкции;
  • да покаже на участниците как дори една обикновена промяна в перспективата, осветлението, настройките на камерата и др. всъщност изиграва централна роля в това как ние представяме героите в аудиовизуалния свят;

Повече информация може да намерите тук.

Всички разходи по участието ще бъдат покрити от организаторите. На участниците ще бъдат изплатени по 25 лв. командировъчни на ден.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. (намира се най-отдолу на страницата)

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 септември 2021 г.

За контакт: Валентина Спиридонова

valentina.spiridonova.extern@goethe.de

Източник: НПО портала

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.