Обучение “VulnerABILITY in and after Covid times”, Белгия, 8-13 ноември 2021 (SALTO)

Уязвимост във и след Времената на Ковид – Трансформиране на слабостите в силни страни за социално приобщаване.

Място: Брюксел, Белгия

период на провеждане  Период на провеждане: 8-13 ноември 2021 г.

Организатор: SALTO-YOUTH

Цели на обучението:

Това обучение има за цел да подпомогне младежките работници да развият своите компетенции в разбирането на уязвимостта и изследването на потенциала му за укрепване на самоувереността, участието и приобщаването на младите хора, в и след времената на Covid. Подкрепа на младежките работници за развитие на  свои лични компетенции в разбирането на уязвимостта и проучване на потенциала му за укрепване на самоувереността на младите хора:

 • Да се предоставят на участниците концепции и теоретичен фон за уязвимостта и неговата роля в рамките на процеса на включване/изключване;
 • Да се вземат предвид участниците притежаващи уязвими страни, за да ги трансформират като сила;
 • Да предоставят на участниците по-задълбочени разбирания за уязвимостта на лично и междуличностно ниво;
 • Да се проучат потенциала на уязвимостта и да се трансформира в сила на включване;
 • Да се споделят инструменти и практики на ангажиране с уязвими групи в международен контекст;

 Профил на участниците: / Изисквания към кандидатите:

 • остави каквото е нужно: студенти, стажанти, доброволци, младежи, учители, преподаватели, тренери, младежки работници, работещи с младежи, специалисти от организации в областта на образованието, обучението и младежта или други заинтересовани страни, които действат като мултипликатори в областта на образованието, обучението и младежта.
 • възраст над 18 години
 • владеене на английски език на работно ниво

Методология

 • Методологията ще бъде съсредоточена върху участниците, основана на неформално образование, емпирично обучение и междукултурно обучение.
 • Методите на работа ще бъдат разнообразни и интерактивни, за да се гарантира баланс между споделянето, вложените материали и практиката.
 • Основните дейности ще бъдат: работни групи, самостоятелно отражение с водач, сервизи, посещения на терен.
 • Предоставянето на информация и референтни документи ще бъде използвано, за да се изпълнят участниците предпочитания за обучение и целите на обучението.

Близкото минало бе белязано от кризата Covid-19. Тази криза дълбоко промени ежедневието на младите хора, които бяха непропорционално наранени икономически и социално от предпазните мерки, наложени от заключванията. Тази криза е повлияла особено на психичното здраве на младите хора (депресия, тревожност, зависимости и т.н.) и увеличени отпадания и рисковано поведение.

Отвъд симптома, обучението стреми да възстановим чувството за принадлежност и принадлежност на младите хора, като ги оборудваме с житейски компетенции, засилваме тяхната устойчивост и укрепваме техните ценности. Чрез неформално и самостоятелно учене този алтернативен подход спомага за насърчаване на активното гражданство и за засилване на социалното приобщаване на младите хора.

Повече информация може да намерите тук.

Разходите ще бъдат покрити.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма. 

 Краен срок за кандидатстване: 16 септември 2021 г.

Дата на селекция: 29 септември 2021 г.

За контакт:

Източник: SALTO Youth (линк към самата възможност)

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.