Стаж в Службата за чуждестранни търговски услуги, София

Службата за търговско обслужване на САЩ и чуждестранно стопанство в посолството на САЩ в София търси стажанти, които да подпомагат ежедневните дейности в офиса.

място на провеждане Място: София

Позиция:  Студент-стажант в Службата за външно търговско обслужване в САЩ

период на провеждане  Период на провеждане: поне 4 месеца, започващи от септември 2021 г.

Работодател: Посолството на САЩ в България

Изисквания към кандидатите:

  • Трябва да е навършил поне 18 години към момента на участие в програмата.
  • Български гражданин или постоянно законно пребиваващ в България.
  • Трябва да отговаря на определението за студент, както е определено в 5 CFR § 308.101 (може да ги прочетете тук)

Стажантът трябва:

  • Да може да работи 32 часа седмично.
  • Да е с добър академичен успех в настоящото си учебно заведение и да представят заверка, потвърждаваща това, че в момента са записани в него.
  • Избраните кандидати трябва да  предоставят свидетелство за съдимост и медицинско преди започване на стажа.

Организацията предлага: Сертификат и препоръка при успешно завършване на стажа

Тази програма е изцяло на доброволческа основа; не се заплаща, не е обвързана с каквито и да било бъдещи трудови права и не се признава за начисляване на отпуск.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен.

За да кандидатствате, трябва да представите актуална автобиография или такава на английски език и доказателство за статута си на студент. Предоставянето на препоръки е плюс.

Кандидатурите ще бъдат събрани до края на деня, 10 август 2021 г. на адрес: Посолство на САЩ София, Служба за човешки ресурси; ул. Козяк 16, Лозенец, София 1408 // факс: (+359) 2-937-5231

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 август 2021 г.

Източник: Jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.