Младежки обмен “EntreprenYOUR FUTURE” край Пловдив, 2-9 октомври 2021 г.

Основната цел на „EnterprenYOUR FUTURE“ е да предостави на млади хора от Египет и България информация, знания и практически набор от инструменти за справяне с младежката безработица и социално изключване.

Място: Пловдивска област

период на провеждане  Период на провеждане: 2-9 октомври 2021 г.

Изпращаща организация: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Цели на проекта:

 • да предостави на младите хора поле за изразяване, споделяне и неформално обучение;
 • да помогне на участниците да придобият ключови компетенции, които да използват в бъдещата си лична и професионална реализация;
 • да развиват и насърчават чувството за инициатива, желанието за успех и предприемаческата култура
  на млади хора от двете страни;
 • да се повиши ефективността на вече придобитите знания чрез методите на неформалните
  учене в междукултурна среда;
 • в дългосрочен план да се намали броят на напусналите училище, да се намали рискът от безработица сред млади хора и да ги направи по-социално пригодени.

 Профил на участниците:

 • на възраст между 17 и 23 години;
 • интересуваш се от темите за предприемачество и лидерство;
 • владееш свободно английки език;
 • любопитен си да общуваш с твои връстници от Египет.

  Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване и храна рамките на проекта.

Разходите за пътуване се поемат от участниците.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2021 г.

За контакт: office@bbbsbg.org; +359 32 241658, +359 888228087

Източник: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.