Младежки обмен “Groy: Good practices on youth – seminar”, Португалия, 4-8 октомври 2021 г.

Асоциация “WalkTogether” търси своите трима участници за младежки обмен “Groy: Good practices on youth – seminar” в Португалия, 4-8 октомври 2021 г.

Място: ÀGUEDA, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 4-8 октомври 2021 г.

Организация: Assosiation WalkTogether

Цели на проекта:

  • Дебатът, споделянето на опит, ноу-хау практиките, както и размисълът и компилирането на добри практики, насочени към решаване на младежки проблеми между организации и младежи, специализирани в управлението и изпълнението на социални и доброволчески проекти.

  • Споделяне на основна информация за социални и доброволчески проекти в областта на младежта, които позволяват динамизиране на дейностите с ефективност, качество и успех.
  • Обучение на младежи за учене и  развитие на умения. 

  • Обучение на младежи за определяне на настоящите младежки стратегии, адаптирани и контекстуализирани към социалната реалност на младите хора.

  • Повишаване на осведомеността относно методологията на НФО при насърчаване на социалните и доброволчески проекти.

  • Социалният и междукултурен диалог за насърчаване на младежта разрешаване на проблеми.

  • Интернационализацията на участващите организации, засилване на съществуващи партньорства и консолидиране на разработената работа.

  • Повишена осведоменост за философията на проектите, разработени по Европейски програми, като Еразъм +.

Подготовка:

Подгответе динамично представяне на добрите практики на управление и изпълнение на социални и доброволчески проекти, насочени към младежта, направени във вашето организация, като се вземат предвид 12 точки и как организаторите отговарят на тях:

1. Оценка на нуждите;

2. Методологии, прилагани в проектите;

3. Процеси, които трябва да се следват при управление и изпълнение на проекти;

4. Инструменти, използвани в проектите;

5. Примери за дейности, които трябва да се насърчават;

6. Подготовка на участниците;

7. Участие на заинтересованите страни;

8. Комуникация между консорциума и заинтересованите страни;

9. Безопасност на участниците;

10. Оценка на проекта;

11. Разпространение и използване на резултатите;

12. Оценка на въздействието.

Всяка организация ще има време по време на семинара да представи своята част и дебат с останалите. Моля, извинете графика на последната страница, за да се запознаете твоя!

 Профил на участниците: / Изисквания към кандидатите:

  • младежи над 18 години

Участници с по -малко възможности:

  • Младежки работници с по-малко възможности или тази работа на фона на по-малко възможности (културни, социални, географски и/или икономически произход). 

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 360 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 9 септември 2021 г.

За контакт: ngo.walktogether@gmail.com

Източник: Assosiation WalkTogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.