Обучение “Diverse and inclusive youth work for all”, Армения, 23-30 октомври 2021 г.

Искали ли сте някога да посетите Армения? Искате ли да бъдете част от това незабравимо преживяване с хора от различни страни? Искате ли да развиете своите социални и граждански умения в няколко рамки? Тогава не се колебайте и кандидатствайте! Active Bulgarian Society търси своите двама учатници!

място на провеждане Място: Ереван, Армения

период на провеждане  Период на провеждане: 23-30 октомври 2021 г. 

Организатор: Active Bulgarian Society

Цели на обучението:

Основна цел:

 • “Diverse and inclusive youth work for all” е дългосрочен курс на обучение, разработен от Консорциум от организации, базирани в Европейския съюз (Германия, Белгия, България, Кипър, Гърция, Португалия) и съседните на ЕС страни партньори (Армения, Беларус, Грузия, Северна Македония, Молдова, Украйна, Турция).
 • Проектът има за цел да подкрепи 30 младежки работници, преподаватели и младежки обучители от програмите по програма „Еразъм+“ и страните партньори в развитието на техните умения за управление на многообразието и в научаването как да внедрят култура на многообразие и включване в тяхната работна среда чрез повишаване на ориентираната към разнообразието информираност в работата им с млади хора.

Подцели:

 • Оправомощаване на младежки работници, обучители и преподаватели да развиват ориентация към многообразието в работата си с млади хора и да изградят своята компетентност в управлението на многообразието;
 • Подпомагане на младежките работници при включването на разнообразието в тяхната работна среда, като по този начин тяхната работа става по-приобщаваща и ефективна;
 • Насърчаване на ориентираните към разнообразието нагласи и осведоменост в рамките на европейските програми в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Въвеждане на ключови теоретични аспекти, речника, както и практическите инструменти, методи и инструменти на младежките работници, които се стремят да внедрят концепцията за разнообразие в работата си;

Профил на участниците:

 • Младежи над 18 години.
 • Курсът за дългосрочно обучение е предназначен за: младежки работници, младежки обучители, преподаватели които са готови да работят по темите за разнообразието, приобщаването и борбата с дискриминацията, за да активират потенциала на разнообразието в обучението и работата с млади хора както в националните, така и в европейските нива.
 • Равнопоставеността между половете ще бъде гарантирана в сътрудничество с партньорските организации, така че да се гарантира общото количество участници от мъжки и женски пол.
 • Важно е да се ангажират равен брой участници от мъжки пол, тъй като често дискусиите за равенството между половете се водят от жени и за жени.
 • Важно е да се ангажират мъжете в този процес.
 • Балансът между половете и чувствителните към пола подходи са важна част от проектирането и изпълнението на всички наши проекти.
 • Поради чувствителната тема на проекта е очевидно, че балансът между половете може да помогне при тълкуването на различните въпроси от няколко гледни точки и в резултат да има по-интересен и междуполов диалог.

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35 евро за изпращащата организация.

 • Пътните разходи се покриват до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2021 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.