Стани член на Национален младежки форум

Национален младежки форум отправя призив към младежки организации в страната за присъединяване към голямото младежко семейство, което има обща цел – Борба за развитието на младите в България.

Включи се в най-голямата младежка платформа в България и стани част от положителната промяна. Открий партньори и приятели в тяхната мрежа и стани организация член на платформата.

Ето няколко причини вашата организация да бъде член на НМФ:

Включи се в най-голямата младежка платформа в България и стани част от положителната промяна. Открий партньори и приятели в нашата мрежа и стани организация член на платформата.

  • За да открие нови възможности за своята работа
  • За да достигне до повече младежи на местно, регионално и национално ниво.
  • За да даде възможност за развитие и за изява на своите доброволци и членове, като участват в национални и международни събития.
  • За да се свърже с други младежки организации със сходна мисия и цели:
  • За да научава при провеждането на национални и международни събития и проекти.
  • За да получи силен сътрудник, с който да се застъпва пред институциите по отношение на политики, проекти и идеи.

Срок за кандидатстване е 18 септември 2021 г.

Повече информация:
https://nmf.bg/2021/09/08/stani-chlen-na-nacionalen-mladezhki-forum/

Линк към молба за кандидатстване: https://nmf.bg/membership/