Младежки обмен “B.R.Y.E. – Boosting Roma Youth Employment Project” в Румъния, 12 – 21 април 2018 г.

12 участника от България ще имат възможността да обогатят своите познания и опит, свързани с провеждането на работни интервюта, как

Още

Безплатно обучение на младши специалисти по проект “Young Energy Europe”

Обучението е за младши специалисти от различни браншове в сферата на енергийната ефективност, управлението на ресурсите и фирмената мобилност.

Още

Обучение “I.LAB – Intercultural Learning and Beyond!” в Торона, Италия, 14 – 22 март 2018 г.

Търси се един младежки представител от България за обучение, което ще се фокусира върху междукултурната комуникация, чрез иновативни методи.

Още

Младежки обмен “Mobile Roma Books” в Мерсин, Турция, 5 – 14 април 2018 г.

Търсят се младежки работници и младежки лидери, които да се включат в обмен, целящ да повиши информираността и критическото мислене

Още

Елица Илиева – Възможност винаги има, стига да я потърсиш

Здравейте! Името ми е Елица и живея в град София. Държа да отбележа, че ключовата дума в предходното изречение  е

Още

Заместник-министърът на младежта и спорта с нов приемен ден за младежи и младежки организации

Заместник-министърът на младежта и спорта г-жа Ваня Колева ще проведе приемен ден за младежи и младежки организации.

Още

Второ издание на AUBG MultiTalent Quest в Благоевград, 16-18 февруари 2018 г.

Американски университет в България (АУБ) набира 11-класници от всички училища в България и околните държави за състезание с награден фонд

Още

Младежка платформа „Speak Act Change“ за сексуално и репродуктивно здраве и права

Онлайн платформата е отворено пространство, в което младежи от цял свят могат да споделят информация и опит, свързани със сексуалното

Още