Проучване на тема „Актуално състояние и тенденции за приложение на иновативни методи в училищните и извънучилищните дейности“

Иновативните методи, заимствани от неформалното образование, дават възможност на децата и юношите по един по–различен начин да придобият опит, който,

Още

Анкета за разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България

Министерство на младежта и спорта изпълнява проект BG05M9OP001-3-019-0001 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги

Още