Обучение „Plan B. Surprise factor“ в Искар, Испания, 5 – 10 юни 2018 г.

Възможност да разберете повече за различните ситуации, които могат да възникнат по време на културен обмен, обучение или доброволческа служба

Още

Обучение „Restart“ в Омен, Холандия, 30 юни – 6 юли 2018 г.

Възможност да задълбочите разбиранията си за изкуството, да се преоткриете и да научите други хора как да се осъвършенстват  Място: Омен,

Още

Лятно училище за НПО в местността Аркутино, 10 – 15 юни 2018 г.

Обучението има изключително практически фокус и ще предостави знания и опит, които участниците да приложат директно в своята работа.  Място:

Още

Обучение за емоционална и социална интелигентност „Inside Outside“ в Латвия, 8 – 15 юли 2018 г.

Основната цел на проекта е да повиши качеството на младежката работа, да промотира професионализъм сред младежките работници и да развие

Още