Стаж в Национален младежки форум (НМФ)

Основната цел на стажантската програма към Национален Младежки Форум е да развие, подобри, увеличи капацитета на млади хора в сферата

Още

Стажантската програма към Европейския институт за равенство между половете

Европейският институт за равенство между половете обявява възможности за стаж с продължителност до шест месеца за завършили университет младежи, които

Още