Търсят се ЕДС доброволци за двумесечен проект „Join Our Journey III“ в Анкара

Проектът има за цел да се създаде едно приключение включващо учене, повишаване на европейското съзнание сред младежите и включване на

Още