Обучение „Entrepreneurial Mindset through Social Innovation in Youth Work“ в Драч, Албания, 19 – 29 април 2019 г.

Обучението ще събере 32 участници, които ще работят за подобряване на компетенциите на младежките работници в обучението по предприемачество Място:

Още

Краткосрочни международни специализирани обучения по предприемачество

Български икономически форум ви кани да се включите в безплатни международни специализирани обучения на английски език Организатор: Български икономически форум

Още

Младежки обмен „Job Browser“ в Дурес, Албания, 3 – 14 април 2018 г.

Целите на обмена включват тестване на метода job browser в международен контекст и подкрепа на младежта в правенето на самооценка,

Още

Обучение „Be the Change“ в Драч, Албания, март 2018 г.

Обучението цели да изследва трите взаимносвързани граждански апсекта: обществено положение, права и отговорности, както и четирите измерения на гражданството: политическо,

Още

Международно обучение по театър в Албания, 27 март – 3 април 2017г.

Фондация Смокиня търси 3 младежи за международно театрално обучение „Theatre Treaning for Intercultural Cohesion“ в Албания.

Още

•Отминал•Младежки обмен във Vlora, Албания,12 – 19 септември

Какво? Младежки обмен на тема “ New Born Memory” във Vlora, Albania, от 12 до 19 септември 2016г. Брой участници: 

Още