Анкета за ползите от доброволчеството

Твоето мнение е от значение! Проектът JobBridge е насочен към идентифицирането и валидацията на компетенциите, които доброволчеството развива. Целта на проекта

Още

Анкета на тема „Младите хора в Европа – Какво следва?“

Националната работна група за реализиране на Структурния диалог за България отправя покана за включването на младите хора в процеса на

Още

Международна анкета „Защо е важна Европа“

Организатор: JA Bulgaria  Профил на участниците: Младежи на възраст 16-25г. „Защо Европа е важна?“ е международно проучване на възгледите на

Още

Участвайте в социологическо изследване свързано с тенденциите в развитието на младежката работа

Попълването на въпросника ще ви отнеме 10-15 минути. Екип от Кипърски, Румънски и Български експерти работи върху проект свързан с

Още