Участвайте в социологическо изследване свързано с тенденциите в развитието на младежката работа

Попълването на въпросника ще ви отнеме 10-15 минути. Екип от Кипърски, Румънски и Български експерти работи върху проект свързан с

Още