Платен стаж „HR асистент“ в Прометрикс

Прометрикс е консултантска компания, предоставяща услуги за управление на човешките ресурси, базирани на водещи международни практики и високо технологични решения.

Още