Младежки обмен „Аctive Citizens of the EU“ в Харебо, Дания, 9 – 20 юли 2017 г.

Асоциация Walktogether търси 15 участници за обмен на тема „Аctive Citizens of the EU“ в рег. Kопенхаген (Harebo), Дания. Място:

Още

Младежки обмен „Second Home“ в Стенльосе, Дания, 12 – 20.12.2016

Асоциация Walktogether търси участници за обмен на тема „Second Home“ свързан емигрантите.  Място: рег. Kопенхаген (Stenløse), Дания  Период на провеждане:

Още