Проект „Young Europe is Voting“ в Копенхаген, Дания, 6-12 май 2019г.

Проектът набляга върху това, че гласът на младите хора трябва да бъде чут  Място: Копенхаген, Дания   Период на провеждане:

Още

Младежки обмен „Open the door. Go outdoor.“ в Nysted, Дания, 11 – 18 октомври 2018 г.

Младежкият обмен цели да подпомогне млади млади хора с ограничени възможности да се справят с пречки и предизвикатества и да си

Още

Младежки обмен „Аctive Citizens of the EU“ в Харебо, Дания, 9 – 20 юли 2017 г.

Асоциация Walktogether търси 15 участници за обмен на тема „Аctive Citizens of the EU“ в рег. Kопенхаген (Harebo), Дания. Място:

Още

Младежки обмен „Second Home“ в Стенльосе, Дания, 12 – 20.12.2016

Асоциация Walktogether търси участници за обмен на тема „Second Home“ свързан емигрантите.  Място: рег. Kопенхаген (Stenløse), Дания  Период на провеждане:

Още