Набиране на доброволец за едногодишен проект в Болоня септември 2017 – септември 2018г. 

Кандидатствайте за доброволец по проект „MOVE – Mobility Oriented to Volunteering and Empowerment“  Място: Болоня   Период на провеждане: септември

Още

Дългосрочен проект „Open youth house activity“ във Финландия

Търси се 1 доброволец от България за дългосрочен проект във Финландия.  Място: град Турку, Финландия   Период на провеждане: 1. 09.

Още