Информационен ден по КД1, сектор „Училищно образование“, София, 30 ноември 2017 г.

Могат да вземат участие до двама представители от организация  Място: София, ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет.1   Период на провеждане: 30

Още

„Еразъм за млади предприемачи“, Велико Търново, 15 ноември 2017г.

Целта на проекта е да насърчава развитието и конкурентоспособността на малки и средни предприятия в Европа, като поощрява обмена на знания.

Още

Уебинар по програма Еразъм за млади предприемачи

 Дата на провеждане: 15 ноември 2017г. Интересувате ли се от международен бизнес обмен? Искате да помогнете на социалните предприятия в Европа

Още

Младежки обмен “Eradicating Violence” в Мегара, Гърция, 11 – 18 декември 2017 г.

Темата на проекта е намаляване на насилието и радикализацията сред младите хора.  Място: Мегара (Атина), Гърция   Период на провеждане: 11

Още

Проведе се работна среща за обсъждане на програма Еразъм + през програмен период 2021 – 2027

През изминалия уикенд в Пловдив се проведе работна среща с 30 младежи от цялата страна участвали по програма Еразъм, Еразъм

Още

Обучение „EYE Opener“, Де Глинд, Нидерландия, 9-14 февруари 2018

В този курс на обучение ще получите всички основни знания, които ви трябват за да организирате младежки обмени по програма

Още

Обучение по КД1 на програма Еразъм+ във Варна, 20 – 22 октомври 2017 г.

Обучението е практически ориентирано и има за цел да повиши капацитета на варненските организации, училища и университети да разработват качествени

Още

Обучение „Social economy for common cause“ в Бордо, Франция, 20 – 26 ноември 2017 г.

Търсят се двама участници за обучение  Място: Бордо, Франция   Период на провеждане: 20 – 26 ноември 2017 г. Изпращаща организация: Association

Още

Младежки обмен „Post Truth Stop“ в Климонтов, Полша, 26.11 – 03.12.2017 г.

Търсят се 6 участника и 1 групов лидер за младежки обмен в Полша  Място: Климонтов, Полша   Период на провеждане: 26 ноември

Още

Младежки обмен “Sport for Healthy Youth Life” в Банско, 4 – 13 ноември 2017 г.

 Място: Банско   Период на провеждане: 4 – 13 ноември 2017 г. Организатори: Champions Factory  Профил на участниците: 7 младежи на

Още