Обучение „Coaching in the training design – Trainer Skills Workshop“ в Талин, Естония, 22 – 25 май 2018 г.

Целта е да разшири компетенциите на обучителите по отношение на методите и уменията, свързани с обучението и наставничеството в практиката

Още

Обучение „Facility to Facilitate“ в Кейла, Естония, 7 – 15 ноември 2017 г.

Целта на обучението е да се развият уменията на младежките работници за фасилиране  и да се създадат иновативни дейности, които

Още

Обучение „Thanks but No Tanks“ в Естония, 12-19 септември 2017 г.

Търсят се двама участници за международно обучение в Естония, по време на което ще се обсъжда ролята на гражданското общество

Още

Обучение „Face to Face Book“ в Естония, 21-29 октомври 2017 г.

Walktogether търси двама енергични и много мотивирани кандидати за проект в Естония на тема „„Face to Face Book”, свързан с

Още

Обучение „Cooperation, opportunities, development, empowerment for youth“в Естония, 18 – 25 септември 2017 г.

Търсят се двама участника  Място: Нарва, Естония   Период на провеждане: 18-25.09.2017г. Изпращаща организация: CET Platform Bulgaria  Профил на участниците: младежки

Още

Обучение „The treasure of each individual: the Human Rights“ в Талин, Естония на 04 – 11 май

Възможност за обучение в Естония с цел запознаване на младите хора с техните права в Европа, използвайки различнит инструменти на

Още

Стипендии за обучение в Естония

Естония отпуска държавни стипендии предназначени за подкрепа участието в летни курсове за изучаване на естонски език и куртура, както и

Още

•Отминал•Обучение в Естония From experts to sexperts, 11 – 18 септември

Кандидатсвайте за участие в международното обучение „From experts to sexperts!“ на тема сексуално образование и здраве. Дати: 11.09.2016 – 18.09.2016 Място: Вилянди,

Още