Обучение „EuroPeer“, Вират, Финландия, 02-07.03.2018 г.

Обучителен курс за млади хора, участвали в проекти „Еразъм +: Младежта в действие“. Обучението подготвя участниците да споделят своя опит

Още