Конкурс за участие в младежки екип Европа

Търсят се креативни и любознателни студенти, които носят в себе си европейски дух и доброволчески ентусиазъм, имат много добри знания

Още

Обучителен семинар „Living together in Diversity, resolving conflicts, building an inclusive Europe“ в Германия, 13-22 октомври 2017 г.

По време на семинара ще се обсъжда междукултурната и международна младежка работа, както и значението на активното европейско гражданство.  Място: Бад

Още

Младежки обмен “Culture – straight to the heart” в Полша, 18-27 август 2017г.

Сдружение ВИА СИВИК търси група ентусиазирани млади хора за участие в младежки обмен, който цели да създаде прителства между 40

Още