Младежки обмен „Аctive Citizens of the EU“ в Харебо, Дания, 9 – 20 юли 2017 г.

Асоциация Walktogether търси 15 участници за обмен на тема „Аctive Citizens of the EU“ в рег. Kопенхаген (Harebo), Дания. Място:

Още