Младежки обмен „Our steps for the future“ в Мезано, Италия, 16-25 юни 2017 г.

В Мезано, Италия ще се проведе младежки обмен по програма „Еразъм+“. Институт Перспективи е партньорска организация и ще изпрати 5

Още